3 methoden om de juiste prijs te bepalen voor je product of dienst

Laten we even kort door de bocht zijn... Winsten genereren is nog altijd waar het om draait binnen een bedrijf. Enkel zo blijft een onderneming bestaan en kan het dus ook zijn klanten blijven bedienen. Net daarom is een goeie kostprijs bepalen zeer belangrijk. Tegelijk is dit ook één van de moeilijkste zaken voor een (beginnende) ondernemer. 

Wij lichten even de 3 meest gebruikte methodes toe die jou in de juiste richting kunnen sturen:

1. Kostprijs + winstmarge

Deze methode is één van de meest populaire en wordt veelal gebruikt bij bedrijven die producten inkopen en opnieuw verkopen. Hierbij wordt enkel het financiële aspect bekeken. Men begint bij het berekenen van alle kosten en telt daarbij een gewenst winstpercentage op. Je kunt deze methode echter alleen maar toepassen wanneer je op voorhand een duidelijk zicht hebt over alle kosten. 

Voordelen: Zekerheid op winst en kostendekking mits een goeie inschatting.
Nadelen: Houdt geen rekening met concurrentie en waarde. Daarnaast kan een slechte inschatting van de kosten soms eindigen in een duur grapje.

2. Vergelijken met de concurrentie 

In sectoren waar de concurrentie zeer hoog ligt wordt deze methode vaak gehanteerd. Bedrijven kijken naar de prijzen van de concurrenten en gaan hier net iets boven of onder. Wanneer de economie wat minder draait, kan deze methode soms een serieuze prijzenoorlog op gang brengen. Iets wat we bovendien de laatste jaren steeds meer te zien krijgen. Uiteindelijk kan dit veel ondernemingen zuur opbreken wanneer ze hier in meegaan. 

Voordelen: Weinig 
Nadelen: Op den duur gaat men de eigen kosten en de waarde van het product uit het oog verliezen. Kan bedrijven financieel in de afgrond duwen. 

3. Wat de klant wilt betalen

Deze methode baseert zich min of meer op de wet van vraag en aanbod. Je gaat na wat klanten over hebben voor je product of dienst en kunt dit eenvoudig afstemmen op de vraag die ernaar is maar ook het aanbod in de markt. Apple kan zonder probleem Iphones verkopen van meer dan 900 euro omdat klanten haast verslaafd zijn aan het merk en de vraag gigantisch is. (Wanneer mensen voor je winkel gaan slapen in tentjes de dag voor je nieuw product uitkomt dan kun je dit natuurlijk doen...)

In sectoren waar weinig concurrentie is of waar de vraag van klanten zeer hoog is, wordt deze methode dan ook veel gebruikt. Omgekeerd kan natuurlijk ook! Wanneer de verkoop in de vastgoedsector daalt en er meer huizen te koop staan dan zien we dat de prijzen sneller (kunnen) gaan dalen.

Voordelen: Wanneer je product gegeerd is, kun je de winst maximaliseren
Nadelen: Je bent mede afhankelijk van de huidige marktsituatie en wat de klant zegt te willen betalen, komt niet altijd overeen met wat de klant uiteindelijk gaat betalen. 

Naast deze 3 veel gebruikte methodes zijn er nog andere manieren voor een juiste prijsbepaling. Het is vooral belangrijk dat je als ondernemer of bedrijf een manier gaat zoeken die voor jouw onderneming rendabel is en toch nog aanvaardbaar blijft voor je klanten. 

Een volledig correcte prijs bestaat niet. Experimenteren en testen is ook hier weer belangrijk! 


Photo by Shutterstock.com
Author: lOvE lOvE